Leveluk SD 501 Platinum

Leveluk SD 501 Platinum

Шүлтлэг ус болон хүчтэй хүчиллэг усыг тасралтгүй боловсруулан гаргах төхөөрөмж

Цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 7 давхар ялтастай

Ионжуулах хэсэгт цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 7 давхар ялтасыг суулгасан, өндөр хүчин чадалтай гэр ахуйн зориулалт бүхий чанарын өндөр зэрэглэлийн төхөөрөмжний нэг төрөл.Ионжуулах хэсэгт 7 давхар электродон ялтсыг суулгаснаар өндөр хүчин чадалтай цогц төхөөрөмж

Ионжуулах хэсэгт титан цагаан алтаар өнгөлсөн электродыг ашигласан 7 давхар элетродон ялтас суулгаж өгсөн учраас өндөр хүчин чадлаар ажиллана. Ионжуулах хүч өндөртэй тул ORP +1130mV–оос -800mV усыг нэгэн жигдээр боловсруулан гаргана. (боловсруулах усны сонголт,ашиглаж байгаа суурь уснаасаа шалтгаалж үзүүлэлт өөр өөр байна.)

Шүлтлэг усны хэсэг нь цахилгаан хувиарлан дамжуулах ажиллагаанаасаа шалтгаалж устөрөгч ион (OH-)болон калцитай ион зэрэг нь ихэсч үүнтэй зэрэгцэн устөрөгч нэгддэг.

Схем дээрхи үгүүд:
Ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр
крантны ус
ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэн
шүлтлэг ус
хүчтэй шүлтлэг ус
хүчиллэг ус
хүчтэй хүчиллэг ус
глицериний хүчил, кальци

  • ・左上:Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэнийг зөвхөн хүчтэй хүчиллэг ус, хүчтэй шүлтлэг ус гаргаж авах үед л хийнэ.

Ионжуулахыг эрчимжүүлэх шингэн хоолойн дотор талыг бүрхснээр маш хүчиллэг ус болон маш шүлтлэг усыг тогтмол нэгэн жигд тасралтгүй боловсруулах болно.

Хүчтэй хүчиллэг ус болон хүчтэй шүлтлэг ус боловсруулах тохиолдолд ионжуулахыг эрчимжүүлэх шингэн бодисыг нэмж хийснээр ионжуулахыг эрчимжүүлэх шингэний хоолойн дотор талыг бүрхэж өгдөг учраас энэхүү ажиллагааг хөнгөвчилнө. Шилдэг үр дүнтэй хүчтэй хүчиллэг ус болон хүчтэй шүлтлэг усыг тогтмол тасралтгүйгээр боловсруулна.


Схем дээрхи үгүүд:
Кальци хийх ам
Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэний төвшинТом оврын өнгөт дэлгэц болон дуун удирдлагаар мэдэгдэх хуруу мэдрэгчтэй дэлгэцээр бүх үйлдлийг хялбарханаар хийнэ.

Хараад ойлгоход хялбар том оврын өнгөт дэлгэц болон дуун удирдлагатай. Боловсруулж байгаа усныхаа (шүлтлэг ус, хүчиллэг ус, хүчтэй хүчиллэг ус, цэвэршүүлсэн ус) болоод бусад үйлдлийг дуугаар илэрхийлнэ.
Нэг даралтаар унтраалгыг асаах унтраах, гаргаж авах усны сонголтыг хийж болох хялбар үйлдэлтэй.

※хүчтэй хүчиллэг гэсэн товчлуурыг дарахад ус гадагшлуулах гуурсан хоолойноос хүчтэй хүчиллэг ус, уян хоолойноос хүчтэй шүлтлэг ус тус тус зэрэг гарна.


Схем дээрхи үгүүд:
Том оврын өнгөт дэлгэц
Асаах унтраах товчлуур
Боловсруулж байгаа усыг харуулах гэрэл
Үйлдэл сонгох товчлуур