Leveluk SD 501

Leveluk SD 501

Шүлтлэг ус болон хүчтэй хүчиллэг усыг боловсруулан гаргах төхөөрөмж

Цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 7 давхар ялтастай

Ионжуулах хэсэгт цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 7 давхар ялтасыг суулгасан, өндөр хүчин чадалтай гэр ахуйн зориулалт бүхий чанарын өндөр зэрэглэлийн ашиглахад хялбар төхөөрөмж юм.Ионжуулах хэсэгт 7 давхар электродон ялтсыг суулгаснаар өндөр хүчин чадалтай цогц төхөөрөмж

Ионжуулах хэсэгт цагаан алтаар бүрхсэн 7 давхар ялтсан электродыг ашигласан. Иймээс ионжуулах хүчин чадал өндөртэй.
Ионжуулах хүч өндөртэй тул ORP +1130mV–оос -800mV усыг нэгэн жигдээр боловсруулан гаргана. (боловсруулах усны сонголт, ашиглаж байгаа суурь уснаасаа шалтгаалж үзүүлэлт өөр өөр байна.)

Шүлтлэг усны хэсэг нь цахилгаан хувиарлан дамжуулах ажиллагаанаасаа шалтгаалж устөрөгч ион (OH-)болон калцитай ион зэрэг нь ихэсч үүнтэй зэрэгцэн устөрөгч нэгдэнэ.

Схем дээрхи үгүүд:
Ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр
крантны ус
ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэн
уян хоолой
шүлтлэг ус
хүчтэй шүлтлэг ус
ус гадашлуулах хоолой
хүчиллэг ус
хүчтэй хүчиллэг ус
глицериний хүчил, кальци

  • ・左上:Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэнийг зөвхөн хүчтэй хүчиллэг ус, хүчтэй шүлтлэг ус гаргаж авах үед л хийнэ.
  • ・右下:Хүчтэй хүчиллэг гэсэн товчлуурыг дарахад ус гадагшлуулах гуурсан хоолойноос хүчтэй хүчиллэг ус, уян хоолойноос хүчтэй шүлтлэг ус тус тус зэрэг гарна.

Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэн савны дотор талыг бүрхснээр хүчтэй хүчиллэг ус болон хүчтэй шүлтлэг усыг тогтмол тасралтгүйгээр боловсруулна.

Хүчтэй хүчиллэг болон хүчтэй шүлтлэг усыг гаргахын тулд ионжуулалтыг эрчимжүүлэх бодис нэмж хийх төвөгтэй ажиллагааг, ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэн савны дотор талыг бүрхснээр үгүй болгож, шилдэг үр дүнтэй хүчтэй хүчиллэг ус болон хүчтэй шүлтлэг усыг тогтмол тасралтгүйгээр боловсруулж чаддаг болсон.


Схем дээрхи үгүүд:
Кальци хийх ам
Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэний цорго
ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэний төвшинТом оврын өнгөт дэлгэц болон дуун удирдлагаар мэдэгдэх хуруу мэдрэгчтэй дэлгэцээр бүх үйлдлийг хялбарханаар хийнэ.

Хараад ойлгоход хялбар том оврын өнгөт дэлгэц болон дуун удирдлагаар боловсруулж байгаа усныхаа төрөл (шүлтлэг ус, хүчиллэг ус, хүчтэй хүчиллэг ус, цэвэршүүлсэн ус) болоод бусад үйлдлийг дуугаар илэрхийлнэ.
Нэг даралтаар унтраалгыг асаах унтраах, боловсруулмаар байгаа усны сонголтыг хийж болох хялбар үйлдэлтэй.

※хүчтэй хүчиллэг гэсэн товчлуурыг дарахад ус гадагшлуулах гуурсан хоолойноос хүчтэй хүчиллэг ус нь, уян хоолойноос хүчтэй шүлтлэг ус нь зэрэг гарах боломжтой.


Схем дээрхи үгүүд:
Өнгөт дэлгэц
Том оврын тод харагдах өнгөт дэлгэцээр боловсруулагдаж байгаа ус болон түүний тухай мэдээлэл харагдах болно
Асаах унтраах товчлуур
Боловсруулах усыг харуулах гэрэл
Үйлдэл сонгох товчлуур
Шаардлагатай усаа нэг даралтаар сонгоно