Leveluk K8

Leveluk K8

Шүлтлэг ус болон хүчтэй хүчиллэг усыг тасралтгүй боловсруулан гаргах төхөөрөмж

Цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 8 давхар ялтастай

Цагаан алтаар өнгөлсөн электрод бүхий 8 давхар ялтасыг суурилуулсан дээд
зэргийн хүчин чадалтай.
Хуруу мэдрэгч дэлгэцээр үйлдэл хийж болдогоороо хамгийн хялбар ажиллагаатай !

Нийт 8 хэлнээс үйл ажиллагааны горимыг сонгох боломжтой бөгөөд дэлхийн аль улсад ч цахилгаанд залган хэрэглэх боломжтой.Гол онцлог 1.
Ионжуулах хэсэгт 8 давхар ялтасыг суулгаж өгсөн маш дээд зэргийн хүчин чадалтай.

Ионжуулах хэсэгт цагаан алтаар өнгөлсөн электродыг ашигласан 8 давхар ялтсыг суулгасан бөгөөд дээд зэргийн хүчин чадалтай.

Ионжуулах хүчин чадал маш өндөр учир ORP +1130mV –ээс -800mV усыг тогтмол боловсруулан гаргана (боловсруулах усны сонголт, ашиглаж байгаа суурь уснаасаа шалтгаалж үзүүлэлт хэлбэлзэлтэй байна).

Шүлтлэг усны хэсэг нь цахилгаан хувиарлан дамжуулах ажиллагаанаасаа шалтгаалж устөрөгч ион (OH-)болон калцитай ион зэрэг нь ихэсч үүнтэй зэрэгцэн устөрөгч нэгддэг.

Схем дээрхи үгүүд:
Ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр
крантны ус
ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэн/ эрдэс нэмэх,
уян хоолой
шүлтлэг ус
хүчтэй шүлтлэг ус
ус гадагшлуулах гуурсан хоолой
хүчиллэг ус
хүчтэй хүчиллэг ус

  • ・左上:Ионжуулалтыг эрчимжүүлэх шингэнийг зөвхөн хүчтэй хүчиллэг ус, хүчтэй шүлтлэг ус гаргаж авах үед л хийнэ.
  • ・右下:Хүчтэй хүчиллэг гэсэн товчлуурыг дарахад ус гадагшлуулах гуурсан хоолойноос хүчтэй хүчиллэг ус, уян хоолойноос хүчтэй шүлтлэг ус тус тус зэрэг гарна.

Гол онцлог 2.
Харахад л андашгүй бөгөөд том оврын өнгөт дэлгэц суурилуулсан, хуруу мэдрэгч дэлгэцээр үйлдэл хийж болох нь хамгийн тохиромжтой.

Харахад хялбар том оврын өнгөт дэлгэцээр боловсруулагдаж байгаа ус (шүлтлэг ус, хүчиллэг ус, маш их хүчиллэг ус, цэвэршүүлсэн ус) болон бусад шаардлагатай мэдээллийг мэдэгдэнэ.

Нэг даралтаар л гаргаж авах усныхаа төрлийг сонгох маш амархан үйлдэлтэй.

Хуруу мэдрэгчтэй дэлгэц суурилуулж өгснөөр үйлдлийн систем нь хялбар болж шат ахиж сайжирсан.

Ph 2.5 товчлуурыг дарахад ус гадагшлуулах гуурсан хоолойноос хүчтэй хүчиллэг ус, уян хоолойноос хүчтэй шүлтлэг ус тус тус зэрэг гарах боломжтой.

Схем дээрхи үгүүд:
Шүлтлэг- уух зориулалттай ус
сонголтын хэсэг
сонгогдсон боловсруулах усны нэр болон ус явуулах үйлдийг зааж өгнө
гаргаж авах усаа сонгох товч
шүлтлэг ус
цэвэршүүлсэн ус
хүчиллэг ус
хүчтэй хүчиллэг ус
хүчтэй шүлтлэг ус
тохиргоо
тохиргооны дэлгэцийг зааж өгч байна