Information

Сар бүр 20000 ширхэг.
20К клуб.

Одооноос энэ оны төгсгөл хүртэл бид сар бүр 20000 ширхэг борлуулалт хийхийг зорьж байна. Бидэнд тэр зорилгодоо хүрэхэд туслахыг бид уриалж байна. 8 сарын 1-ээс 2016 оны 12 сар хүртэл 3 удаагийн шууд борлуулалт хийсэн бүх борлуулагч нарыг нэг удаа зорилгодоо хүрсэн хэмээн үзэж тэдний шургуу хөдөлмөрийг дэмжин хүлээн авах болно. Энэ нь бид дэлхийд Энажикийг хүргэхийн тулд хамтран ажиллах хүчтэй арга замыг илэрхийлнэ.

Хамтдаа бүтээцгээе.
Нэгдмэл байцгаая.

Club 20K - 20,000 units Monthly